Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng


1. Mục đích áp dụng

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://hqcpower.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Công nghiệp HQC (sau đây gọi chung là “HQC”).

Chính Sách này mô tả cách HQC tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên HQC (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên HQC được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này.


2. Quy định cụ thể


2.1. Về việc thu thập thông tin

- Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại HQC, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”).

- Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. HQC không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.


2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

- Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và HQC, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của HQC.

- Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của HQC, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống HQC , cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp HQC  phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… HQC  có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.


2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

HQC  có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

- Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với HQC hoặc ngược lại.

- Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên HQC.

- Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.

2.4. Về việc liên kết với các website khác

- Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên HQC  trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào www.hqcpower.vn

- Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào HQC từ các website khác không phải là website chính thức của HQC .


2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

- HQC  không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để HQC cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

- Ngoài các trường hợp nêu trên, HQC sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, HQC cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.


2.6. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của HQC 0902885686 hoặc gửi email đến địa chỉ: huan.do@hqcpower.vn

 

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG Hỗ trợ trực tuyến
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn