Điều kiện thanh toán máy phát điện

 Điều kiện (chính sách) thanh toán


- Phương thức thanh toán bằng chuyển khoản.

- Đồng tiền thanh toán: Tiền đồng Việt Nam.

- Điều kiện thanh toán được hai bên thống nhất và ghi rõ trong hợp đồng. Thông thường điều kiện thanh toán của hợp đồng được áp dụng theo 2 phương án dưới đây.


Phương án 1:

- Tạm ứng: Bên Mua tạm ứng cho bên Bán 30% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết.

- Thanh toán lần 1: Bên Mua thanh toán cho bên Bán 60% giá trị hợp đồng trước khi tiến hành giao hàng và chuyển máy vào vị trí lắp đặt của bên Bán.

- Thanh toán lần 2: Bên Mua thanh toán đến 100% giá trị hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày bên Bán thực hiện xong công việc lắp đặt và hướng dẫn vận hành.


Phương án 2:

- Tạm ứng: Bên Mua tạm ứng cho bên Bán 30% giá trị hợp đồng sau khi hợp đồng được ký kết.

- Thanh toán lần 1: Bên Mua thanh toán cho bên Bán đến 100% giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao hàng. Việc thanh toán được đảm bảo bằng Thư bảo lãnh thanh toán của Ngân hàng phía bên Mua phát hành (chi tiết theo quy định của hợp đồng).


Liên hệ, giải đáp thắc mắc

Bất kỳ khi nào Khách hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số Hotline của HQC 0902885686 hoặc gửi email đến địa chỉ: huan.do@hqcpower.vn

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG Hỗ trợ trực tuyến
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn