Nhà máy Datatronics Việt Nam - KCN Bá Thiện II, Vĩnh Phúc
Hỗ trợ trực tuyến
Máy phát điện Doosan 250 kVA
Máy phát điện Doosan 250 kVA
Nhà máy Máy phát điện Doosan 250 kVA Việt Nam - Vĩnh Phúc
Máy phát điện Doosan 250 kVA
Máy phát điện Doosan 250 kVA
Máy phát điện Doosan 250 kVA
Máy phát điện Doosan 250 kVA

Nhà máy Datatronics Việt Nam - KCN Bá Thiện II, Vĩnh Phúc

  • Chủ đầu tư
  • : Công ty TNHH Datatronics Việt Nam
  • Lĩnh vực hoạt động
  • : Sản xuất linh kiện điện tử
  • Công suất máy
  • : 01 máy phát điện Doosan 250 kVA
  • Địa chỉ
  • : KCN Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc
 
Dự án liên quan
Dự án tiêu biểu
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn