Nhà máy Dược Hải Dương
Hỗ trợ trực tuyến
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
Máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA

Nhà máy Dược Hải Dương

  • Chủ đầu tư
  • : Công ty Cổ phần Dược - VTYT Hải Dương
  • Lĩnh vực hoạt động
  • : Sản xuất Dược phẩm
  • Công suất máy
  • : 01 máy phát điện Mitsubishi 1250 kVA
  • Địa chỉ
  • : P. Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Hải Dương
 
Dự án liên quan
Dự án tiêu biểu
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn