HQC cung cấp và lắp đặt máy phát điện Doosan 700 kVA
Hỗ trợ trực tuyến
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA
Máy phát điện Doosan 625 kVA

HQC cung cấp và lắp đặt máy phát điện Doosan 700 kVA

  • Chủ đầu tư
  • : Mỹ Việt Group
  • Lĩnh vực hoạt động
  • : Sản xuất tôn, bình nước nóng, thiết bị inox
  • Công suất máy
  • : 01 máy phát điện Doosan 700 kVA
  • Địa chỉ
  • : KCN Phố Nối A, Hưng Yên
 
Dự án liên quan
Dự án tiêu biểu
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn