HQC cung cấp máy phát điện Doosan 500 kVA cho nhà máy YMT - Hàn Quốc
Hỗ trợ trực tuyến
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA
Máy phát điện Doosan 500 kVA

HQC cung cấp máy phát điện Doosan 500 kVA cho nhà máy YMT - Hàn Quốc

  • Chủ đầu tư
  • : Công Ty TNHH YMT Việt Nam, 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
  • Lĩnh vực hoạt động
  • : Sản xuất bảng mạch điện tư, mạch in
  • Công suất máy
  • : 01 máy phát điện Doosan 500 kVA
  • Địa chỉ
  • : KCn Bá Thiện 2 - Vĩnh Phúc
 
Dự án liên quan
Dự án tiêu biểu
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn