Máy phát điện Doosan tiêu thụ nhiên liệu như thế nào?

Động cơ diesel 4 thì cho máy phát điện có suất tiêu hao nhiên liệu trung bình 0.20-0.23 lít/1kVA/giờ.

Với máy phát điện Doosan, suất tiêu hao ở mức 0.22 lít/1kVA/1giờ. Có nghĩa là để phát ra 1 kVA trong 1 giờ máy phát điện điện Doosan tiêu tốn 0.22 lít dầu diesel.

Thông số này giúp ước tính nhanh mức tiêu hao của máy ở công suất bất kỳ. Ví dụ, máy 100 kVA thì một giờ tiêu hao (100*0.22 = 22 lít).

Bảng kê dưới đây giúp khách hàng có được các thông số:

  • Mức tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải

  • Dung tích bồn dầu đáy máy

  • Số giờ hoạt động liên tục khi tiếp nhiên liệu đầu bồn dầu đáy máy. 

Stt

CS liên tục

(KVA)

Bồn dầu

(lít)

Mức tiêu hao

(lít/giờ)

Suất tiêu hao

(lít/kVA/giờ)

Số giờ

hoạt động

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)=(6)/(3)

(8)=(5)/(6)

1

150

330

33,7

0,22

10

2

200

420

43,1

0,22

10

3

225

420

48,7

0,22

9

4

250

480

58,1

0,23

8

5

275

500

58,1

0,21

9

6

300

530

63,1

0,21

8

7

375

530

76

0,20

7

8

400

650

89,3

0,22

7

9

450

650

99,6

0,22

7

10

500

640

115,1

0,23

6

11

563

830

123,6

0,22

7

12

625

740

136,4

0,22

5

13

675

1000

147,1

0,22

7

14

750

1000

161

0,21

6

Suất tiêu hao trung bình (lít/kVA/giờ)

0,22

 

Nếu cần hỗ trợ thêm bất cứ thông tin gì, hãy liên hệ với kỹ sư của HQC 0968 089 997

Kiến thức kỹ thuật Hỗ trợ trực tuyến
Dự án tiêu biểu
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn