Mức tiêu hao nhiên liệu máy phát điện Mitsubishi

Động cơ diesel 4 thì cho máy phát điện có suất tiêu hao nhiên liệu trung bình 0.20-0.23 lít/1kVA/giờ.

Với máy phát điện Mitsubishi, suất tiêu hao ở mức 0.20 lít/1kVA/1giờ. Có nghĩa là để phát ra 1 kVA trong 1 giờ máy phát điện điện Mitsubishi tiêu tốn 0.20 lít dầu diesel.

Thông số này giúp ước tính nhanh mức tiêu hao của máy ở công suất bất kỳ. Ví dụ, máy 100 kVA thì một giờ tiêu hao (100*0.20 = 20 lít).

Bảng kê dưới đây giúp khách hàng có được các thông số:

  • Mức tiêu hao nhiên liệu tại 100% tải

Stt

CS liên tục

(KVA)

CS dự phòng

(KVA)

Mức tiêu hao

(lít/giờ)

Suất tiêu hao

(lít/kVA/giờ)

(1)

(3)

(4)

(6)

(7)=(6)/(3)

1

650

715

136

0,21

2

750

825

157

0,21

3

1250

1400

261

0,21

4

1400

1540

280

0,20

5

1500

1650

308

0,21

6

1750

1915

342

0,20

7

1875

2100

387

0,21

8

2050

2250

402

0,20

9

2250

2500

NA

NA

Suất tiêu hao trung bình (lít/kVA/giờ)

0,20


Nếu cần hỗ trợ thêm bất cứ thông tin gì, hãy liên hệ với kỹ sư của HQC 0968 089 997
Kiến thức kỹ thuật Hỗ trợ trực tuyến
Dự án tiêu biểu
© Copyright 2019 Xây dựng bởi kenhdichvu.vn